Om Prohip

Home
Om Prohip

Prohip är namnet på ett interregionalt projekt som ska binda samman regionerna Själland och Skåne för att optimera behandlingen och vården av höftpatienter.

Den här hemsidan är ett led i projektet och samtidigt en del av det e-hälsoprojekt som ska ge medborgare och patienter samlad information om höftoperationer och rehabilitering. Hemsidan riktar sig även till vårdpersonal, och avser att bidra till en högre standard på behandlingen av höftoperationer. Därför kan du få en inblick i de resultat som projektet har lett fram till, och dessutom finns det länkar till undervisningsmaterial och patientinformation som har tagits fram under projektets gång. På hemsidan kan du som medborgare hitta en del information under Råd och vägledning. Du kan även se filmer från Region Själland och Region Skåne, där man följer patienter som har brutit höften eller får en ny höftled. Vad betyder Prohip? “HIP” är det engelska ordet för höft och “PRO” kommer från latin och betyder framför, framåt.

Som namnet antyder är Prohip-projektet ett projekt som handlar om hur man kan utveckla den bästa möjliga behandlingen för höftpatienter.

Skærmbillede 2013-10-17 kl. 13.26.35Bog om Prohip

Se bogen

 

Copyright 2013 Prohip