Projektaktiviteter

Home
Projektaktiviteter

På de här sidorna kan du få en överblick över genomförda arrangemang, och du kan se program, undervisningsmaterial och presentationer.

Billede 015

Workshops

Under Prohip-projektperioden har en del arrangemang anordnats. Två gånger om året har workshops arrangerats för samtliga Prohip-deltagare. Här har vårdpersonalen samarbetat beträffande det kvalitetsarbete som har startats i regionerna. Detta har skett i form av grupparbeten, föredrag, presentationer och kunskapsdelning.

 

 

Amonkonference Malta 11. og 12. oktober 2012 (12)

Konferencer

Deltagarna har haft möjlighet att skicka in abstracts till internationella konferenser där de har presenterat de utvecklingsprojekt som de har arbetat med. På konferenserna har information från forskare och praktik presenterats, och detta har inspirerat till nya initiativ på avdelningarna.

 

 

 

Studiebesög

Deltagarna i projektet har även besökt varandras avdelningar. Det har varit lärorikt att få insikt i de olika procedurer som används i de olika regionerna. Besöken har lett till många intressanta diskussioner, och de har bidragit till att lägga grunden för de projekt som Prohip har genererat till gagn för vårdpersonal och medborgare i regionerna.

NXS_3566.jpg aNXS_3576.jpg a

 

Copyright 2013 Prohip