Prohip: Et interregionalt grænseoverskridende sundhedsprojekt


Denna webbplats justeras språkligt just nu

Vad är prohip?

Prohip är namnet på ett interregionalt projekt som ska binda samman regionerna Själland och Skåne för att optimera behandlingen och vården av höftpatienter.

Konferens

Välfärdsteknologi och medborgarnära hälsa

Konferens om PROHIP – ett interregionalt treårigt projekt, den 8 mars kl. 9.00–14.00

Copyright 2013 Prohip