Hoftepatient?

Home
Råd og vejledning
Hoftepatient?

På denne side, er der samlet information om at have slidgigt i hoften eller få et hoftebrud.

HOFTEBRUD

I Danmark får ca. 10.000 ældre hvert år et hoftebrud, eller brud på lårbenet eller lårbenshalsen, som det også kaldes.  Brud opstår ofte som følge af et fald eller som følge af, at knoglerne er blevet skøre . Vil du vide mere om, hvordan hoftebrud opstår, og hvordan det kan forebygges, kan du se finde mere i patienthåndbogen eller på en af de andre hjemmesider nedenunder.

Prohip projektet har udarbejdet en dansk og en svensk film om, hvordan det foregår, når man bliver opereret for et hoftebrud.

Hvordan forebygges fald hos ældre?

Mange ældre oplever at falde. Det er meget ubehageligt, og er med til at gøre hverdagen utryg. Du kan læse mere om, hvilke årsager, der er til, at ældre falder, og hvordan du kan indrette din bolig, så risikoen for fald mindskes.

Fakta om fald – Omkring 1/3 af alle over 65 år har mindst én episode med fald pr. år. Af dem, som falder, er halvdelen udsat for gentagne fald. Kvinder falder oftere end mænd. Selv om kun ca. 10% af alle fald fører til alvorlige skader, repræsenterer fald  ca.  20-30% af alle sygehusindlæggelser, der kan føres tilbage til skader. I ca. 5% af tilfældene ender faldet med et  brud (fraktur) almindeligvis i håndled, hofte eller i ryg. Brud forekommer hyppigere blandt ældre, som ofte falder. (fra www.sundhed.dk)

Skærmbillede

Sund-by netværket, er en samling af kommuner, der arbejder med viden om borgernes sundhed. De udarbejder film og information til kommunerne.

Hvad er knogleskørhed? Her kan du få viden om osteoporose, hvordan man lever med sygdommen  og om, hvad du selv kan gøre for at forebygge denne sygdom.

Slidgigt i hoften

Slidgigt eller arthrose, som det også benævnes er en tilstand i vores led, hvor brusken slides i vores led. Når brusken forsvinder,  vil knoglerne støde mod hinanden i leddet og begynde at gnide mod hinanden. Det giver stærke smerter og bevægelsesnedsættelse i leddet. Slitagen opstår, når vi ældes, men man kan også være arveligt  disponeret. Overvægt og inaktivitet kan også medvirke til, at slidgigt udvikles og forværres. Her kan du få generel viden om slidgigt (arthrose) og om, hvad du selv kan gøre for at lindre de smerter, som kan opstå, når man har slidgigt.

Slidgigt, artrose, skyldes kronisk nedbrydning og eventuelt tab af brusk i leddet. Efterhånden som brusken slides væk, vil knoglerne støde mod hinanden i leddet og begynde at gnide mod hinanden. Dette giver stærke smerter og reducerer bevægelighed og fleksibilitet i leddet. Der kan også dannes knogleudvækster omkring kanterne på leddet, som kan give smerter. Der kan komme ledhævelse, hvis slimhinden, som beklæder indersiden af leddet, bliver irriteret og producerer ekstra meget ledvæske, som så hober sig op inde i leddet. Mere end halvdelen af alle personer på 65 år eller derover har slidgigt i mindst et led. Slidgigt skyldes som regel skade i leddet som følge af slitage over tid. Arv, inaktivitet og overvægt bidrager til udviklingen af slidgigt. Behandling kan bestå i vægtreduktion, fysioterapi og medicin. Hvis tilstanden er meget smertefuld, og bevægeligheden er stærkt reduceret, kan det være nødvendigt at udskifte hofteleddet. Vil du vide mere om slidgigt i hoften, kan du finde det på sundhed.dk

Operation af slidgigt i hofteleddet

Hvis du får slidgigt i hofteleddet, kan en af mulighederne være operation, hvor du får en ny hofte indopereret. Ca. 8000 danskere får hvert år en ny hofte. Det vil ofte være en lettelse at slippe for generende smerter, og mange vil kunne genoptage gøremål og aktiviteter, der måske har været lagt på hylden, fordi slidgigten gjorde det svært at gennemføre. Her kan du se en film om, hvordan et Randi Pedersen med slidgigt i hoften kom igennem sin operation.

Copyright 2013 Prohip