Målsättning

Home
Om Prohip
Målsättning

Projektets tillblivelse

Initiativet till Prohip togs 2009 av Britta Hørdam, forskningschef vid University College Sjælland. Britta Hørdam har under många år varit involverad i forskningsprojekt kring ortopedkirurgiska patienters rehabilitering, och visade i sin doktorsavhandling 2008 att om sjuksköterskor ringer upp patienter som har skrivits ut efter en höftoperation, kan patienternas funktionsnivå förbättras och antalet återinläggningar reduceras. Detta blev avstampet för en ansökan till ett EU-projekt som går tvärs över landsgränserna och involverar Region Själland och Region Skåne.

Målsättning för projektet

Prohip har följande målsättning:

  • Invånarna i Region Skåne och Region Själland ska ha bästa möjliga tillgång till, och kunskap om, höftoperationer. Projektet kommer att medföra att de två regionerna knyts närmare varandra.
  • Sjuksköterskor som är anslutna till de avdelningar där höftoperationer utförs kommer att genomgå ett kvalitetsutvecklingsprogram och starta utvecklingsprojekt inom fem fokusområden.
  • Utveckling av ett e-hälsokoncept som säkerställer att medborgarna kan få information om de senaste rönen inom området, och få en överblick över de möjligheter som de två regionerna erbjuder.

Om du vill få mer ingående information om Prohip kan projektdata för projektet vara relevanta:

Copyright 2013 Prohip