Projektdata

Home
Om Prohip
Projektdata

Utdrag ur ansökan

  • Vårdpersonal i de båda regionerna genomgår en kompetensutveckling som riktar sig  mot rehabilitering av personer med akuta och kroniska besvär såsom höftfraktur eller höftartros  som genomgår en höftoperation.
  • De två regionerna ska stärka sitt samarbete genom att öka vårdpersonalens kunskap om behandling   i de två regionerna, och genom att integrera utbudet av specifika offentliga vårdtjänster  via  webbaserade  servicelösningar.
  • Utveckling av ett e-hälsokoncept för rehabilitering som kan samla alla nya data i en enhet. E-hälsokonceptet innehåller ett bokningssystem där medborgarna kan guidas till att själva undersöka väntetider på behandling och få information om operationstyper.

Bokningssystemet ska säkerställa att de senaste rönen för höftpatienter finns tillgängliga på en hemsida som gör det enkelt för medborgarna att hitta relevant information. Systemet bygger på kompetensutvecklingen av vårdpersonalen, som bland annat innebär insamling av data om höftpatienter och integrering av de senaste rönen inom patientbehandling. Medborgare från båda regionerna kan därmed få fler valmöjligheter  över regionsgränserna, överblick över väntetider och större valmöjligheter mellan fler och bättre behandlingsalternativ. Detta e-hälsokoncept har följande delmål:

  • Ett bokningssystem som ska förse medborgarna med information om var i regionen de kan få relevanta och önskade vårdtjänster
  • Möjlighet att jämföra tjänsterna
  • Möjlighet att se var det finns efterbehandling och rehabilitering

Workshops

Vårdpersonal (se deltagare i projektet) från bägge  regionerna har under tre år träffats på workshops, konferenser och gjort studiebesök för att jämföra praxis på de ortopediska  avdelningarna på Slagelse sjukhus, Næstved sjukhus samt Universitetssjukhuset i Lund.

Filmer

För att kunna informera medborgarna om projektet och om hur tiden före och efter en höftoperation kan se ut, har Prohip producerat  fem informationsfilmer. Den första filmen om projektet finns i en svensk/dansk och en engelsk version. De fyra filmer som informerar medborgarna om operationerna beskriver två svenska och två danska förlopp.

Copyright 2013 Prohip