Höftpatient?

Home
Råd och vägledning
Höftpatient?

HÖFTFRAKTUR

I Sverige opereras varje år nästan 18 000 personer för en höftfraktur  Frakturen uppkommer efter   ett fall och de flesta patienterna har osteoporos (benskörhet) . Om du vill veta mer om hur höftfraktur och hur  en ny fraktur  förebyggs, kan du läsa mer  på någon av nedanstående  hemsidor.

Prohip-projektet har tagit fram en film om hur det går till när man blir opererad för höftfraktur

På den här sidan har vi samlat information om höftfraktur och höftartros

Hur förebygger man fall hos äldre?

Många äldre råkar ut för fallolyckor. Det är mycket obehagligt och bidrar till att vardagen blir otrygg. Du kan läsa mer om orsakerna till att äldre faller och hur du kan inreda din bostad för att minska fallrisken.

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Fallskador-hos-aldre/

Fakta om fall – Omkring en tredjedel av alla över 65 år råkar ut för minst en fallincident per år. Av dem som faller råkar hälften ut för upprepade fall. Kvinnor faller oftare än män. Även om endast cirka tio procent av alla fall leder till allvarliga skador, representerar fall cirka 20–30 procent av alla sjukhusinläggningar som kan härledas till skador. Cirka fem procent av fallen leder till ett brott (en fraktur), oftast i handled, höft eller rygg.Frakturer  förekommer oftare bland äldre, som faller oftare.

Höftfraktur  eller brott på lårbenet innebär alltid att du måste opereras.  Efter röntgen undersökningen vet läkaren hur du brutit dig och kan då ta beslut på  vilken typ av operation du ska genomgå.

 

 ARTROS I HÖFTEN

Höftartros innebär att brosket i höftens leder försvagas och försvinner.När brosket försvinner möts benen i leden och börjar gnidas mot varandra. Detta ger upphov till svåra smärtor och nedsatt rörlighet i leden. Slitage uppstår när vi åldras, men man kan också vara ärftligt disponerad. Övervikt och inaktivitet kan också bidra till att artros utvecklas och förvärras. På hemsidorna nedan  kan du få allmän information om artros) och vad du själv kan göra för att lindra de smärtor som kan uppstå vid artros.

[/vc_column]

Copyright 2013 Prohip