Under din sjukhusvistelse

Home
Råd och vägledning
Under din sjukhusvistelse

ambulance-2

Under din sjukhusvistelse

Vårdtiden är kortare för dem som opereras för höftartros jämfört med dem som opereras för höftfraktur.  En del av den vård och behandling som ges  är k densamma  oavsett åkomma. . Exempelvis är den mat som du äter under inläggningen mycket viktig för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att tillfriskna  och ska kunna skrivas ut så snart som möjligt.

I Prohip-projektet har deltagarna arbetat med att säkra bästa möjliga vård och behandling för patienter under och efter inläggningen. Man har fokuserat på fem områden (se ordförklaringen här nedan).

 

Delirium

Ett plötsligt uppstått orostillstånd kallas delirium alternativt konfusion . Det är ett tillstånd där personen är orolig, desorienterad och förvirrad. Tillståndet är oftast övergående. Som anhörig eller personal kan man uppleva att en person som vanligtvis är helt klar i huvudet plötsligt vänder på dygnet, har dåligt minne och har svårt att känna igen personer. Personen upplever sig inte veta var han eller hon befinner sig eller varför. Man kan vara antingen apatisk och stilla eller mycket orolig. Delirium varar normalt från några timmar till flera dagar, men kan i sällsynta fall vara i flera veckor eller längre. Äldre och svaga personer löper extra stor risk att utveckla delirium.  När man blir inlagd på sjukhus med en fysisk sjukdom som t.ex. en bruten höft ökar risken för den äldre personen att drabbas. Orsaken är hjärnans reaktion på en fysisk överansträngning. Det kan även bero på att personen har vätskebrist eller har  smärtor och får nya mediciner men även den nya miljön med många nya människor kan orsaka förvirringen . . Behandling är viktig för att personen ska bli sig själv igen. Det kan handla om vätska, medicinreglering och behandling av eventuella infektioner.

Urinretention

Urinretention är ett tillstånd där man inte själv kan tömma urinblåsan eller inte kan tömma den helt. Man kan eventuellt märka att blåsan är full och känna smärtor längst ned i magen, men man kan ändå inte kissa. Detta tillstånd kan uppstå efter en operation, när man har varit bedövad. En del kan även ha mycket svårt att kasta vatten medan de ligger ned i sängen. Sjuksköterskan kan undersöka om det finns urin i blåsan genom att undersöka med ultraljud (urinblåse skanning) .  Om det behövs  kan patientens blåsa tömmas genom att man för in ett tunt rör (en kateter) i blåsan så att urinen rinner ut. Om man inte kan tömma blåsan helt löper man större risk att utveckla urinvägsinfektion. Det är inte livshotande att ha en full blåsa, men tillståndet ska inte ignoreras eftersom man kan skada nerver runt blåsan, vilket gör det svårare att komma tillbaka till ett normalt tillstånd igen.

Tryckskada

Tryckskada eller trycksår är en skada som kan uppstå på en del av kroppen som  utsätts för tryck. Trycksår kan börja med en lätt rodnad av huden, men utan avlastning eller behandling kan det utvecklas till ett djupt sår . Detta är naturligtvis mycket smärtsamt för patienten och därför är det viktigt att förebyggaskador. För patienter som läggs in med på grund av  höftfraktur är det extra viktigt att personalen är uppmärksam.Man kan förebygga att vävnadsskadan förvärras genom att tryckavlasta och   Se till så att patienten får vätska och näring i sig.

 

Rehabilitering

Rehabilitering handlar om att ge personer med nedsatt funktionsförmåga samma möjligheter som alla andra och att följa upp patienten efter hemgång.

I Prohip har vårdpersonalen tittat på hur man på bästa sätt kan säkerställa en bra rehabilitering för patienter med höftfraktur eller höftartros.

 

Näring

När man är inlagd på sjukhus är aptiten ofta dålig och man äter annorlunda eller mindre än när man är hemma. Detta är inte ett bra utgångsläge när man vill bli frisk fort. Om man är underviktig eller går ner i vikt drabbas man lättare av infektioner och sår läker långsammare. Även när man blir inlagd för en planerad operation är det viktigt att man äter näringsrik kost både före och under inläggningen. Det är skillnad på den mat som man ska äta när man är frisk och när man är sjuk. När man är frisk gäller kostcirkelns råd, men när man är sjuk ska man äta och dricka lite annorlunda. Operation och rehabilitering ställer framför allt krav på att proteininnehållet är högt i den mat och dryck man får.

 

Copyright 2013 Prohip