Projektdeltagare

Home
Kontakt
Projektdeltagare

Prohips projektdeltagare är indelade i fem insatsområden

Nutritionsgruppen
Birte Kristensen, Avdelningssjuksköterska, Næstved Sjukhus
Eva-Lisa Olsson, Undersköterska,  Lund Universitetssjukhus
John Harrysson, Sjuksköterska, Lund Universitetssjukhus
Sara Ekelund     Sjuksköterska, Lund Universitetssjukhus

Konfusionsgruppen  
Anette Bech Hansen, Utvecklingssjuksköterska, Næstved Sjukhus
Ann-Mari Lundh, Sjuksköterska, Lund Universitetssjukhus
Kristina Nilsson, Sjuksköterska, Lund Universitetssjukhus
Marianne Bisgaard, Sjuksköterska, Slagelse Sjukhus

Trycksårsgruppen  
Bente Rehder, Utvecklingssjuksköterska, Slagelse Sjukhus
Eva-Marie Larsson,  Sjuksköterska, Lund Universitetssjukhus
Helene Månsson, Undersköterska, Lund Universitetssjukhus
Karin Hammer Niclasen, Avdelningssjuksköterska, Slagelse Sjukhus

Retentionsgruppen  
Bettan Bagger, Lektor, Sjuksköterskeutbildningen, UCSJ Næstved
Edisa Osmecivic, Sjuksköterska, Lund Universitetssjukhus
Hélène Kelly, Internationell koordinator, UCSJ
Tine Kjøller Varmarken, Utvecklingssjuksköterska, Slagelse Sjukhus
Åsa Loodin, Sjuksköterska, Lund Universitetssjukhus

Rehabiliteringsgruppen 
Ermela Dhimitri,  Sjuksköterska, Næstved Sjukhus
Lene V. Nielsen, Sjuksköterska, Næstved Sjukhus
Lena Jönsson, Undersköterska, Lund Universitetssjukhus
Monica Hellman,  Sjuksköterska, Lund Universitetssjukhus

 

Copyright 2013 Prohip