Indsatsområder

Home
Resultater
Indsatsområder

Kvalitetsudvikling i forhold til de 5 indsatsområder

I april 2013 vil der foreligge en redegørelse fra de deltagende sygeplejersker i forhold til de 5 indsatsområder. Her  redegør  sygeplejerskerne for den proces, de har været igennem i forhold til deres kompetenceudvikling.  Det beskrives ligeledes, hvordan evidensbaseret viden er implementeret i aktuel kvalitetsudvikling i forhold til den hofteopererede patient.

Herunder kan der findes

  • Information om de 5 indsatsområder
  • Præsentationer af arbejdsgruppernes proces-og arbejdsdokumenter
  • Patientinformationsmateriale

 De fem indsatsområder

1. Urinvejsinfektion og  urinretention.

Ifølge referenceprogrammet for hofteopererede, er incidensen for postoperativ urinretention op til 80 % hos de opererede. Incidensen for urinvejsinfektion mellem 8% og 47%.

I løbet af projektperioden har arbejdsgruppen, bestående af danske og svenske sygeplejersker, arbejdet med problematikken på flere workshops, hvor materialet er udarbejdet og fremlagt til diskussion.

Oplæg fra tidligere workshop/Urinretention 1

Oplæg fra senere workshop/ Urinretention 2

2. Konfusion

Det er dokumenteret (se referenceprogram for hofteopererede) at prævalensen for konfusion/delir ligger mellem 20 % – 62 % hos den hofteopererede patient.

I løbet af projektperioden har arbejdsgruppen, bestående af danske og svenske sygeplejersker, arbejdet med problematikken på flere workshops, hvor materialet er udarbejdet og fremlagt til diskussion.

Oplæg fra tidligere workshop/konfusion 1

Oplæg fra senere workshop/konfusion 2

Patientmateriale. På sygeplejerskernes respektive afdelinger er der arbejdet videre på materialet. Der er udarbejdet informationspjecer og plancher til patienter og afdelingens personale.

3. Ernæring

Ved indlæggelse er op til 65 % af patienter med hoftebrud underernærede.

Vurderes ernæringsstatus udelukkende på baggrund af BMI, har mellem 25-50 % af patienter med hoftebrud BMI< 20 kg/m2 (Referenceprogrammet for hofteopererede).

I løbet af projektperioden, har arbejdsgruppen, bestående af danske og svenske sygeplejersker, arbejdet med problematikken på flere workshops, hvor materialet er udarbejdet og fremlagt til diskussion.

Oplæg på tidlige workshop/ernæring 1

Oplæg på senere workshop/ernæring 2

 

Skal du opereres? Kost

 

Et eksempel på en fremlæggelse fra ernæringsgruppen:

 

Undervisningsoplæg og fremlæggelse ernæring

 

4. Tryksår

Danske undersøgelser har vist, at 13-43 % af indlagte patienter har eller udvikler tryksår (kategori 1-4). En international prævalensundersøgelse fandt, at 15.2 % af patienterne havde tryksår, og heraf var halvdelen (7,3 %) opstået under sygehusindlæggelse (Sikkerpatient). Op til 5,3 % af hoftepatienter har tryksår og 2,4 % har trykspor ved indlæggelsen. Under indlæggelse udviklede 21,5 % af patienterne tryksår (Referenceprogrammet for hofteopererede).

I løbet af projektperioden har arbejdsgruppen, bestående af danske og svenske sygeplejersker, arbejdet med problematikken. I Danmark indgår tryksårprofylakse  som et led i Patientsikkert sygehus, hvor der er udarbejdet en klinisk retningslinje.

ortopædkirurgisk Ringsted 355. Rehabilitering

Forskning har vist, at det kan gøre en stor forskel for patienten at blive kontaktet efter udskrivelse. Som på de øvrige indsatsområder er der forskel i procedurerne i de 2 regioner. I løbet af projektperioden har arbejdsgruppen, bestående af danske og svenske sygeplejersker, arbejdet med forskellige metoder til at kunne tilrettelægge den bedst mulige rehabilitering for patienten. Heri indgår at kontakte patienten telefonisk.

Oplæg på tidligere workshop/rehabilitering 1

 

Oplæg på senere workshop/rehabilitering 2

 

 

Copyright 2013 Prohip