Litteratur og medier

Home
Resultater
Litteratur og medier

Litteratur

Her kan du finde litteraturoversigter over den litteratur deltagerne i Prohip har anvendt i projektperioden. Derudover er der henvisninger til hjemmesider og filmklip, som måske kan være interessante for dig.

Anvendt litteratur i forbindelse med kursusaktiviteter for første del af projektperioden

Avenell A, Handoll HHG (2010) Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older people (Review) The Cochrane Library, 2010, Issue 1

Balderi T. & Carli F. MD (2010), Urinary retention after total hip and knee Arthroplasty, Canada, Minerva Medica Copywright (review)

Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Dansk ortopædisk Selskab: Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud (2008)

Heikkilä, Kristiina et. al. (2010): Hälse och ohälsa – en introduktion till geriatrisk omvårdnad, Studenterlitteratur

Hørdam Britta et. al. (2010): Nursing intervention by telephone interviews of patients aged over 65 years after total hip replacement improves health status: a randomized clinical trial, Scand. J. of Caring Sci.; 2010; 24; 94–100

Hørdam, Overgaard, Pedersen (2008): Klinisk sygeplejeforskning. Gads Forlag

Idvall, Ewa (red.) (2009): Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, Svensk sjuksköterskeförening, Gothia

Jensson C S, Mak et.al. (2010): Evidence-based guidelines for the management of hip fractures in older persons: an update, Volume 192 no. 1. 4 January 2010

Knight RM, Pellegrini VD Jr., (1996), Bladder Management after Total Joint Arthroplasty, The Journal of Arthroplasty, Vol.11, No. 8, USA”

McInnes E, Cullum N, Bell-Syer SEM, Dumville JC, Jammali-Blasi A (2010): Support surfaces for pressure ulcer prevention (Review), The Cochrane Library 2010, Issue 5

Milne AC, Potter J, Vivanti A, Avenell A (2009): Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition (Review) The Cochrane Library, 2009, Issue 2

Mistiaen P, Poot E (2008): Telephone follow-up, initiated by a hospital-based health professional, for post discharge problems in patients discharged from hospital to home (Review), The Cochrane Library 2008, Issue 3

Niël-Weise BS, van den Broek PJ (2009), Urinary catheteter policies for short-term bladder drainage in adults (review), The COCHRANE Collaboration

Olesen, Steen et. al. (red.) (2010): Ortopædkirurgi sygdomslære og sygepleje, Nyt Nordisk Forlag

Saxena S., Lawley D., (2009): Delirium in the elderly: a clinical review, Postgrad Med J 85: 405-413

Siddiqi N., Holt R., Britton AM, Holmes J (2009): Interventions for preventing delirium in hospitalized patients, The Cochrane Library, Issue 1

Simunovic Nicole, Devereaux P.J. et. al. (2010): Effect of early surgery after hip fracture on mortality and complications: systematic review and meta-analysis, CMAJ OCTOBER 19, 2010 • 182(15) 2010 Canadian Medical Association or its licensors

Socialstyrelsen, Sverige: Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur (2003)

Vanderwee K, Grypdonck MH. & Defloor T.,(2005): Effectiveness of an alternating pressure air mattress for the prevention of pressure ulcers, Nursing Science, Age and Ageing 2005; 34: 261–267

Wilmann, Stoltz, Batsevani: (2007): Evidensbaseret sygepleje. Gads forlag 2. udg.

Anvendt litteratur i forbindelse med kursusaktiviteter for anden del af projektperioden

Aveyard, Helen og Sharp, Pam (2009): A Beginner’s Guide to Evidence Based Practice, Open University Press

Boolsen, Merete Watt (2008): Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene, Hans Reitzels Forlag

Hall, George M. (2012): How to write a paper. 5th revised edition, John Wiley And Sons Ltd

Launsø, Laila og Rieper, Oluf (2011): Forskning om og med mennesker, 6. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck

Uddrag af kapitler

Kruuse, Emil (2007): Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag, 6. udgave, Dansk psykologisk Forlag(udvalgte kapitler)

Thisted, Jens (2011): Forskningsmetode i praksis. Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik, Munksgaard (udvalgte kapitler)

Digitale medier

http://folkesundhedsvidenskab.ku.dk/projekter/imrad

Kvalitetsvejen from Krithfilm ApS on Vimeo.

En mere…

Sikker kirurgi og gode observationer from Krithfilm ApS on Vimeo.

Copyright 2013 Prohip