Målsætning

Home
Om Prohip
Målsætning

Projektets tilblivelse

Initiativet til Prohip blev taget af Forskningschef ved University College Sjælland, Britta Hørdam i 2009. Britta Hørdam  har gennem mange år været involveret i forskningsprojekter omkring ortopædkirurgiske patienters rehabilitering, og viste i sin ph.d i 2008, at opringninger fra sygeplejersker til patienter, hjemsendt efter hofteoperation kan forbedre patientens funktionsniveau og nedsætte antallet af genindlæggelser. Dette blev afsættet til en ansøgning til et EU-projekt, der går på tværs af landegrænser og inddrager Region Sjælland og Region Skåne.

Målsætningen for projektet

Prohip har følgende målsætning:

  • Borgere i Region Skåne og Region Sjælland skal have bedst mulig tilgang til, og viden om hofteoperationer. Projektet vil medføre, at de to regioner knyttes tættere sammen gennem.
  • Sygeplejersker, der er tilknyttet de afdelinger, hvor der udføres hofteoperationer, vil gennem går et kvalitetsudviklingsprogram, og igangsætte  udviklingsprojekter indenfor 5 fokusområder.
  • Udvikling af et e-healthkoncept, der sikrer at borgerne kan få information om den nyeste viden på området, og få et overblik over de muligheder de to regioner tilbyder.

Hvis du vil læse mere detaljeret om Prohip kan projektdata for projektet være relevant:

Copyright 2013 Prohip