Resultater

Home
Resultater

NXS_3533.jpg a

Baggrund

Det indgår i målsætningen for Prohip-projektet, at der skal ske en kompetanceudvikling af det  sundhedsfaglige personales  kvalifikationer  indenfor sundhedsfremme og rehabilitering til mennesker med kroniske lidelser i Region Skåne og Region Sjælland.

Som et led i opfyldelsen af dette, har:

 • 10 specialist- og basis sygeplejersker fra Universitetshospitalet Lund og
 • 10 specialist- og basis sygeplejersker fra Sygehus syd, Slagelse og Næstved
 • samt 2 lektorer fra sygeplejerskeuddannelsen,  University College Sjælland, campus Næstved og campus Storstrøm

deltaget i undervisning med henblik på at øge deres kompetencer.

Der er afholdt 6 workshops i projektperioden 2010 – 2013 i henholdsvis Danmark og Sverige (læs mere under projektaktiviteter).

I kompetenceudviklingsprogrammet tages afsæt i relevansen udarbejdelse og anvendelse af kliniske retningslinjer i sygeplejepraksis. Der introduceres til kritisk læsning af undersøgelser, som baserer sig på kvantitative forskningsmetoder, og der gennemføres øvelser i formulering af fokuserede spørgsmål, indhentning, analyse og vurdering af relevant videnskabelig litteratur. Litteraturen fortolkes, og resultaterne anvendes til at formulere anbefalinger for praksis.

Følgende aktiviteter  er afviklet på workshops og i praksis:

 • Kritisk forholdt sig til egen praksis – og sammenlignet på tværs af regionen
 • Læst artikler
 • Indsamling af data i egen praksis i forhold til de 5 indsatsområder DKSE
 • Udvikling af forslag til udviklingsprojekter på afdelingerne
 • Vurdering af validitet i forhold til udvikling af kliniske retningslinjer
 • Dataindsamling (audit)forhold til de 5 indsatsområder DKSE
 • Interview af patienter i forhold til selvvurderet helbred og egenomsorg
 • Deltagelse og fremlæggelse ved nationale og internationale konferencer
 • Udvikling af e-health-koncept
 • Opdatere kolleger i forhold til nyeste artikler og informationsmateriale
 • Udvikle informationsmateriale og vejledninger til patienter
 • Udvikle informationsmateriale til personale
 • Studiebesøg
 • Undervisning på grunduddannelsen
 • Udarbejdelse af patientinformationsmateriale

Undervisningen giver kompetence til:

– at dataindsamle, analysere og vurdere behov for en sygeplejefaglig klinisk retningslinje og udvælgelse af relevante instrumentere til registrering af kliniske problemstillinger

– at identificere relevant litteratur (inkl. referenceprogrammer + riktlinjer) som grundlag for udarbejdelse af en klinisk retningslinje og udvælgelse af instrumenter til registrering af kliniske problemstillinger

– at analysere og vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur som grundlag for udarbejdelse af en klinisk retningslinje og anvende instrumenter til registrering af kliniske problemstillinger. Forsat kompetenceudvikling og dokumentation for evidensbaseret sygepleje/vård til hofte patienter. Kompetenceudviklingen fokuserer på: dokumentation, udvikling og implementering af  udvalgte identificerede områder: konfusion, tryksår, ernæring, urinretention og rehabilitering,  der kan understøtte patienternes egen mulighed for rehabilitering.

Kursusforløbene understøtter deltagernes kompetencer til selv at identificere behov for nye kliniske retningslinjer.

Kursusforløbene understøtter endvidere deltagernes kompetencer til at udarbejde formidlingsmateriale samt vurdere brugbare målemetoder som kvalitetsindikatorer i sygepleje/vård til hofte patienter.

 • Udviklet spørgeskema
 • Dataindsamling

Danske link

– Videnskabelige artikler og links:

 Svenske link

– Klik på de enkelte overskrifter for mere information

Copyright 2013 Prohip