Projektdata

Home
Om Prohip
Projektdata

Uddrag fra ansøgningen

 • Det sundhedsfaglige personale i begge regioner gennemgår et kompetenceudviklingsforløb, som retter sig generelt mod rehabilitering til mennesker med kroniske lidelser og specielt mod borgere, der skal igennem en hofteoperation.
 • De to regioner skal styrke deres samarbejde ved at øge sundhedspersonalets viden om behandling på tværs af de to regioner, og ved at integrere udbuddet af specifikke offentlige sundhedsydelser gennem e-baserede serviceløsninger.
 • Udvikling af et e-health koncept for rehabilitering, der kan samle alle de nyeste data i en enhed. E-health konceptet indeholder et borgerbooking-system, hvor borgerne kan guides til selv at undersøge ventetider på behandling, få kendskab til operationstyper.

Borgerbooking-systemet skal sikre, at den nyeste viden til hoftepatienter er tilgængelig på en hjemmeside, som gør det nemt for borgeren finde relevante oplysninger. Systemet bygger på kompetenceudviklingen af sundhedspersonalet, der blandt andet indebærer indsamling af data om hoftepatienter, integrering af den nyeste viden i patientbehandlingen. Borgere fra begge regioner kan derved få flere valgmuligheder på tværs af regionsgrænserne, overblik over ventetider og større valgmuligheder mellem flere og bedre behandlingstilbud. Dette e-health koncept har følgende delmål:

 • Et borger-bookingsystem, der skal servicere borgerne med information om, hvor i regionen, de kan modtage relevante og ønskede sundhedsydelser
 • Mulighed for at sammenligne ydelserne
 • Mulighed for at se, hvor der foregår efterbehandling og genoptræning

Workshops

Sundhedsfagligt personale (se deltagere i projektet) fra begge regioner har gennem 3 år mødtes til workshops, konferencer og studiebesøg for at sammenligne deres praksis på de ortopædkirurgiske afdelinger på Slagelse og Næstved sygehuse samt Lund Universitetshospital.

Indsamling af data

I de 3 år projektet har været igang, er der indsamlet data om de patienter, der har været indlagt og er blevet opereret i hoften. Hvis du er borger, kan du se en formidling af resultaterne under fanebladet Råd og vejledning. Er du sundhedsprofessionel, kan du se en mere videnskabelig fremstilling af resultaterne  under fanebladet Resultater.

Udviklingsprojekter

Ud over dataindsamling, har deltagerne i projektet undersøgt, hvordan behandlingen kan optimeres indenfor områderne:

 • Rehabilitering (patientens efterforløb efter operationen)
 • Kost og ernæring
 • Forebyggelse af tryksår
 • Konfusion (den forvirring nogle patienter kan få i forbindelse med hofteoperation)
 • Retention (problemer med at lade vandet efter operation).

Der er samlet viden om emnerne, og praksis på afdelingerne er gennemgået. Der er ligeledes udviklet informationsmateriale til patienter. Materialet er blevet præsenteret på nationale og internationale konferencer for sundhedspersonale.

Film

For at kunne informere borgerne om projektet og om, hvordan tiden før og efter en hofteoperation kan forløbe, har Prohip udviklet 5 informationsfilm. Den første film om projektet ligger i en dansk/svensk og en engelsk udgave. De 4 film, der informerer borgerne om operationerne, beskriver 2 danske forløb og 2 svenske forløb.

Copyright 2013 Prohip